เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

เรื่อง การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม (Team Spirit)

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 16 SEP 2015

แนวความคิด
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คนที่ประสบความสำเร็จทุกคน ล้วนมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนเสมอ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายที่ท้าทาย ต้องมีทีมที่พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การทำงานเป็นทีม (Team Spirit) ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นเสมอ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าทำได้แสดงว่าเรื่องนั้นไม่ค่อยมีคุณค่ามากนัก
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมคือการให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากกว่าตัวเอง

หลักการของคุณสมบัตินี้
คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา มองที่เป้าหมายรวมมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว มองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมเสมอ ไม่มองว่าใครเหนือกว่าใคร

การปฏิบัติงานในที่ทำงาน ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น หัวหน้า, ลูกน้อง, เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นควรให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจจุดเด่น และข้อจำกัดของแต่ละบุคคลโดยนำมารวมกัน แล้วใช้ให้ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้งานประสบความสำเร็จ หากมองเฉพาะด้านเสียของผู้อื่นก็จะทำให้ทีมงานไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ ทีมไม่บรรลุเป้าหมาย ก็เท่ากับว่าเราไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

ความฝัน (เป้าหมาย) ที่ยิ่งใหญ่ จะดึงดูดความสนใจของทีม บุคคลที่ประสบความสำเร็จ มักทำให้ทีมงานเห็นเป้าหมายและมีความสนใจในการทำงานเพื่อสู่เป้าหมายนั้นร่วมกันอย่างเต็มที่การประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณสมบัตินี้
     
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในทีมอยู่เสมอ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติต่อคนในทีม เสมือนเพื่อนมนุษย์ มากกว่าพนักงาน
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ มากกว่าความต้องการผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ค้นหาข้อดีของคนในทีม แล้วนำมาใช้มากกว่ามองแต่ข้อเสีย
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ รู้สึกขอบคุณ ทุกครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนในทีม

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|