" "
 
 
เอ็นเทรนนิ่ง
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคคือแบบทดสอบของความสำเร็จ

โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บอกต่อหน้านี้
อัพเดท 27 ตุลาคม 2560
 การทำงานและดำเนินชีวิตนั้น
ทุกๆ คนคงไม่อยากเจอปัญหาและอุปสรรค แต่เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งทำงานมากก็จะยิ่งเจอปัญหาและอุปสรรคมากขึ้นเท่านั้น เพราะปัญหาและอุปสรรคที่เจอยู่นั้นจะทำให้เราเครียดและกังวล ว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่ดี และจะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ความคิดและความรู้สึกเชิงลบจะเข้ามาในสมอง (ความคิดของเรา) มากมายจนบางครั้งก็เกิดอาการท้อถอยและเลิกทำสิ่งนั้นไปเลย เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยตัวเอง

เราไม่สามารถหนีปัญหาและอุปสรรคไปได้ ถ้าเราคิดว่าเป็นแบบทดสอบของเราก่อนที่จะประสบความสำเร็จจะได้หรือไม่?

การผ่านแบบทดสอบบ่อยๆ ด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้ เสมือนหนึ่งการสะสมความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพิ่มขึ้น ปัญหาเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้ว เราย่อมเห็นว่าเป้าหมายสำคัญกว่า หากเรามุ่งเน้นวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้เพราะปัญหาไม่น่าสนใจ แต่วิธีแก้ไขน่าสนใจมากกว่าเราจะค้นพบได้เร็วแค่ไหน ถ้าแก้ไขโจทย์นี้ได้เร็ว เราก็สามารถผ่านปัญหาแล้วเจอปัญหาอื่นต่อไปเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ หากเปรียบเทียบเป็นเกมส์ก็ผ่าน Level ไปได้ครับ

การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ

อบรม สัมมนา งานมีปัญหา อบรม สัมมนา แบบทดสอบความเชี่ยวชาญในงาน
อบรม สัมมนา คนมีปัญหา  อบรม สัมมนา แบบทดสอบภาวะผู้นำ
อบรม สัมมนา ชีวิตมีปัญหา อบรม สัมมนา แบบทดสอบความเชื่อมั่นในตัวเอง
อบรม สัมมนา มีปัญหากับหัวหน้า อบรม สัมมนา แบบทดสอบทัศนคติเชิงบวก
อบรม สัมมนา มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน อบรม สัมมนา แบบทดสอบเรื่องการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
อบรม สัมมนา มีปัญหาเรื่องรถติด อบรม สัมมนา แบบทดสอบความอดทน
อบรม สัมมนา มีปัญหาเรื่องเงิน อบรม สัมมนา แบบทดสอบการบริหารการเงินของตัวเอง

 
สิ่งที่คุณได้รับและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝน
 
 
 
 
 
ปัญหาเป็นแบบทดสอบที่ให้เราผ่านไปสู่ความสำเร็จ
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|