" "
 
 
เอ็นเทรนนิ่ง
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เรื่อง มองที่ข้อดี (จับถูก) ดีกว่าเพ่งเล็งข้อเสีย (จับผิด)

โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บอกต่อหน้านี้
อัพเดท 27 ตุลาคม 2560
 


บุคคลมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เหตุการณ์มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี, สภาพแวดล้อมมีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ แต่มีหลายคนที่คิดว่า “คนนั้นทำให้เรารู้สึกไม่ดี”, “เหตุการณ์ทำให้รู้สึกแย่”, “สภาพแวดล้อมทำให้เป็นปัญหา” การโทษสิ่งต่างๆ รอบตัวของเรานั้นเป็นเพราะเรามองเห็นด้านที่ไม่ดีของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นเพราะแนวความคิดของเรากับสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมากกว่า การโทษสิ่งอื่นๆ นั้นง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยตัวเอง

การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของเราในการสร้างมุมมองเชิงบวกบ้างก็จะทำให้เรามองเห็นด้านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้มากขึ้น เพราะทุกๆ สิ่งล้วนมี 2 ด้าน (ด้านดี-ด้านไม่ดี) การมองเห็นและคิดด้านดีก็จะทำให้เรารู้สึกดีกับสิ่งเหล่านั้นได้ โดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรมากเลย ซึ่งถ้าเรายอมรับว่าเรามองด้านไม่ดีมากเกินไป ลองมองด้านดีบ้าง ก็จะทำให้เราสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจมากขึ้น

ประโยชน์ของการมองด้านดีจะทำให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นในวิธีที่ดีและถูกต้องมากขึ้น เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอย่างที่คิดด้วยจิตใจที่มั่นคง ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น อยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยความรู้สึกที่เป็นกลาง และมีความสุขมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตาม

การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
อบรม สัมมนา การทำงานผิดพลาด อบรม สัมมนา ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
อบรม สัมมนา หัวหน้าว่ากล่าวตักเตือน อบรม สัมมนา เพราะเขาอยากพัฒนาเราให้ดีขึ้น
อบรม สัมมนา ลูกน้องไม่ค่อยได้ดั่งใจ อบรม สัมมนา ถ้าเราพัฒนาให้เขาเก่งขึ้น เราก็จะสบายขึ้น
อบรม สัมมนา การประชุมครั้งนี้อึดอัดเหลือเกิน อบรม สัมมนา เราได้เรียนรู้เรื่องการรับฟังผู้อื่นมากขึ้น
อบรม สัมมนา เผชิญกับปัญหาที่ยาก  อบรม สัมมนา ถ้าผ่านพ้นไปได้เราก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้น
 
 
สิ่งที่คุณได้รับและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝน
 
 
 
 
 
ทุกอย่างมี 2 ด้าน“ เลือกมองด้านดี ”ชีวิตเป็นสุขครับ
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|