" "
 
 
เอ็นเทรนนิ่ง
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

เรื่อง แทนที่ความคิดเชิงลบด้วยการคิดบวก

โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บอกต่อหน้านี้
อัพเดท 27 ตุลาคม 2560
 ความคิด
เชิงลบเกิดขึ้นจากความเชื่อที่เราสะสมไว้ในอดีตกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราประสบพบเจอมา แล้วสร้างแนวความคิดขึ้นมาในจิตใต้สำนึก เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายๆ กับในอดีต ก็มีแนวโน้มที่เราจะเลือกคิดลบอย่างเป็นอัตโนมัติ จนกลายเป็นความเคยชินและอุปนิสัยของเรา เช่น

      งานนี้ยากจังเลย เราคงทำไม่ได้หรอก
      เราไม่ค่อยมีความสามารถ จะประสบความสำเร็จยาก
      คนอื่นชอบคิดไม่ดีกับเราเอง จะให้ทำอย่างไร
      เจอแต่งานน่าเบื่อ ทำแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ด้วยตัวเอง

การสร้างแนวความคิดเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ ต้องปฏิบัติซ้ำๆ ฝึกฝนบ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย ใหม่เช่นเดียวกัน ความคิดเชิงลบเกิดขึ้นเพราะเราคิดเชิงลบบ่อย ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเป็นความคิดเชิงบวกต้องปฏิบัติบ่อยๆ เช่นเดียวกัน เนื่องจากเด็กจะมีความคิดเชิงบวกมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะเขายังไม่ได้นำประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเก็บไว้ เมื่อผู้ใหญ่ต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนคิดบวกจึงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน เมื่อไรที่เกิดความคิดเชิงลบขึ้น (ซึ่งเราห้ามไม่ได้) ก็ให้เราเลือกคิดอีกด้านหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อเราและผู้อื่น ความคิดใหม่กับเหตุการณ์นั้นก็จะทดแทนความคิดเก่าได้ ปฏิบัติซ้ำบ่อยๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้อีก เราก็จะนำความคิดเชิงบวกมาใช้ได้อย่างเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
อบรม สัมมนา งานยากจังเลย อบรม สัมมนา งานยากทำให้เราเก่งขึ้นในอนาคต
อบรม สัมมนา เราไม่ค่อยมีความสามารถ อบรม สัมมนา อ่านหนังสือ ฟังเทป ดู VDO บ่อย ก็จะมีความสามารถมากขึ้น
อบรม สัมมนา คนอื่นชอบคิดไม่ดี อบรม สัมมนา เขาอาจเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไป
อบรม สัมมนา เจอแต่งานน่าเบื่อ อบรม สัมมนา ปรับวิธีการใหม่คงสนุกเพิ่มขึ้น
อบรม สัมมนา มีแต่ปัญหา อบรม สัมมนา หาแนวทางแก้ไขดูหน่อยซิ
อบรม สัมมนา เพื่อนแย่จริงๆ  อบรม สัมมนา เขาติดปัญหาอะไรที่เราพอช่วยได้บ้าง
 
 
สิ่งที่คุณได้รับและสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝน
 
 
 
 
 
ความคิดเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะคิดบวกหรือคิดลบได้””
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|