เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
บอกต่อหน้านี้
อาการของโค้ชชี่ (Coachee) :

การให้คำปรึกษา ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน
การให้คำปรึกษา ทำงานแล้วไม่สนุก ทำไปเรื่อยๆ
การให้คำปรึกษา เบื่อง่าย ขาดแรงจูงใจ ท้อถอยง่ายๆ

หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching) :

การให้คำปรึกษา เป้าหมาย แผนงาน และการลงมือปฏิบัติ

เป้าหมาย :

การให้คำปรึกษา วันนี้เรามีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนหรือไม่?
การให้คำปรึกษา เป้าหมายเป็นของเราหรือยังเป็นของผู้อื่นให้มา
การให้คำปรึกษา เป้าหมายเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากได้หรือไม่?

หลายคนขาดความกระตือรือร้นเพราะเป้าหมายไม่ใช่ของเขา เขาไม่ได้อยากทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แรงจูงใจเลยน้อย ดังนั้น หากมีความชัดเจนในเป้าหมาย และกำหนดว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จด้วยตัวเราเอง ก็จะเกิดพลังขึ้นมาเอง

การให้คำปรึกษา
แผนงาน :

การให้คำปรึกษา เป้าหมายต้องย่อยเป็นแผนการทำงานที่แม่นยำ
การให้คำปรึกษา การเขียนแผนงานเสมือนเป็นแผนที่ที่กำหนดทิศทางชัดเจน
การให้คำปรึกษา การมีแผนงานทำให้ไม่เบื่อหน่ายเวลาเจออุปสรรค

การเอาชนะอุปสรรคระหว่างดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นต้องมีแผนงานที่แม่นยำ และเขียนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็จะทำให้เราสนใจกับอุปสรรคน้อยลง เพราะเรากำลังดำเนินงานอยู่ ก็จะกังวลกับผลลัพธ์น้อยลง

การลงมือปฏิบัติ :

การให้คำปรึกษา กำหนดเวลาลงมือทำให้ชัดเจน
การให้คำปรึกษา เลิกการผัดวันประกันพรุ่ง
การให้คำปรึกษา การลงมือทำเท่ากับเข้าใกล้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

หลายคนไม่บรรลุผลสำเร็จเป็นเพราะขาดความกล้าในการลงมือทำจึงเลื่อนอยู่เรื่อยๆ หากเรากำหนดวัน-เวลาที่จะปฏิบัติไว้ชัดเจน เท่ากับเราเริ่มก้าวแรกแล้ว ก็มีโอกาสเข้าใกล้ความสำเร็จดีกว่ารออยู่เฉยๆ

 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|