เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
บอกต่อหน้านี้
อาการของโค้ชชี่ (Coachee) :

การให้คำปรึกษา ไม่อยากเป็นผู้นำใคร อยากเป็นแค่ผู้ตาม
การให้คำปรึกษา เป็นหัวหน้าแล้ว สั่งใครก็ไม่ได้ ไม่รู้จะเป็นไปทำไม
การให้คำปรึกษา สั่งงานแล้วไม่ค่อยมีใครทำตาม เหนื่อยที่จะพูด

หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching) :

การให้คำปรึกษา ภาวะผู้นำเกิดขึ้นจากภายในตัวเรา ที่ผู้อื่นมองเห็นและยอมรับเอง
การให้คำปรึกษา การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

การเป็นหัวหน้า (ผู้นำ) ผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะเราจะได้มีโอกาสพัฒนาผู้อื่นให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น จริงๆแล้วการเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง เราสามารถเป็นผู้นำได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลแรกที่จะต้องนำเลยคือ ตัวเราเอง เมื่อไรที่เราอยากพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง ลองนำตัวเองก่อนว่าเราทำตามที่เรานำหรือไม่ เช่น

- เราอยากให้เรามีวินัย เราจะนำตัวเราเองให้มีวินัยได้อย่างไร?
- เราอยากกระตือรือร้น เราจะทำให้ตัวกระตือรือร้นได้อย่างไร?
- เราอยากเป็นคนรับผิดชอบ เราจะทำอย่างไรให้เรารับผิดชอบ?
- เราอยากสื่อสารให้ผู้อื่นรู้เรื่อง เราจะพัฒนาตัวเองด้านการสื่อสารอย่างไร?

การให้คำปรึกษา
 

ถ้าเราลองนำตัวเองก่อนในคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ เราก็จะเข้าใจความคิด ความรู้สึกของเราเมื่อถูกผู้อื่นนำ หรือเราจะไปนำผู้อื่นได้มากขึ้น เพราะเราคงปฏิบัติได้ไม่ครบตามที่เราต้องการแน่ๆเลย และเราก็คงให้อภัยหรือให้กำลังใจตัวเอง ในการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาตัวเองใหม่ การเป็นผู้นำคนอื่นก็เช่นเดียวกัน เราก็คงต้องคอยพัฒนาเขา และ/หรือ ให้เขาพัฒนาตัวเองด้วย โดยคอยสอน, สั่ง และให้กำลังใจเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำจะเกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้นๆ เป็นสิ่งที่ผู้อื่นมองเห็นได้เองจากการกระทำ มิใช่สิงที่ไปคอยบอกผู้อื่นว่าเราเป็นผู้นำ

เมื่อเราพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเราเพิ่มขึ้นแล้ว เราจะเข้าใจผู้อื่นและตัวเรามากขึ้น เพราะเราจะคอยเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และเมื่อเราเข้าใจผู้อื่นแล้ว เราก็จะสามารถนำผู้อื่นได้มากขึ้น เหมือนเมื่อเราให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็นำตัวเองได้ง่ายขึ้น การเป็นผู้นำเป็นเรื่องดีนะครับ แต่เราไปมองด้านลบ เราจึงไม่ค่อยอยากเป็นผู้นำใคร จริงๆแล้ว ผู้นำที่แท้จริงคือ ผู้อื่นอยากตาม มากกว่าเราอยากไปนำเขาครับ

 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|