เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
บอกต่อหน้านี้
อารมณ์เชิงลบและการจัดการอารมณ์ด้วยแนวคิดบวก
อารมณ์เชิงลบและการจัดการอารมณ์เชิงลบแบบง่ายๆ
เราไม่สามารถห้ามอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นได้
เราไม่ควรบังคับหรือเก็บอารมณ์เชิงลบเอาไว้
เราสามารถจัดอารมณ์เชิงลบได้
อารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นได้ ก็สามารถทำให้หายไปได้
เปลี่ยนความคิดใหม่....จัดการอารมณ์เชิงลบได้
อารมณ์เชิงลบต่างๆ เช่น
- หงุดหงิด
- ท้อถอย
- ขี้กังวล
- ดื้อ
- กลัวความล้มเหลว
 
“ คุณมีวิธีจัดการกับอารมณ์เชิงลบของตัวเองอย่างไรได้บ้างครับ ?”
 
อารมณ์เชิงลบและจัดการอารมณ์เชิงลบแบบง่ายๆ
อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพ(ความสามารถ) ของเรา อย่างเต็มที่ ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เราก็ไม่สามรถควบคุมได้สักที บางคนพยายามแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนั้นเราจึงไม่ควรควบคุมอารมณ์ของเราเพราะจะเป็นการเก็บกดความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้ ถ้ามากเกินไปเราก็จะระเบิดขึ้นมา ซึ่งคงจะรุนแรงกว่าอารมณ์ช่วงแรกๆ ของเราแน่นอน
 
เทคนิคการ “ จัดการอารมณ์เชิงลบแบบง่ายๆ ” ที่ผมรวบรวมขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่ผมได้ใช้ในการพัฒนาตนเอง , การให้คำปรึกษาผู้อื่น และการใช้เป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรม ซึ่งสามารถทำให้คนที่ไปทดลองใช้หรือฝึกฝนกับตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์ เป็นที่น่าพึงพอใจ บางคนก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วขึ้นหรือหายได้ในทันที ที่เกิดขึ้นเลย เพราะใช้เทคนิคที่ผมจะนำเสนอต่อไป
 
 
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
 
อารมณ์เชิงลบของคุณคือ .............
เหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดอารมณ์นี้
1. ....................
2. ....................
3. ....................
สาเหตุที่เกิดอารมณ์นี้เพราะ .............
คุณจะแก้ไขหรือจัดการอารมณ์นี้โดย .............
1. ....................
2. ....................
3. ....................
 
ทดลองทำตามเทคนิคนี้ดูครับ คุณจะสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของคุณได้เอง เพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่เราเป็นผู้นำได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวเราเอง ดังนั้นเราจึ่งต้องเป็นคนที่ต้องจัดการเอง คนอื่นไม่สามารถช่วยได้เลยครับ
 
วงจรพฤติกรรมกล่าวไว้ว่า.......
 
ความคิด -> ความรู้สึก -> การกระทำ -> พฤติกรรม -> อุปนิสัย
 
การเรียนรู้และเข้าใจวงจรพฤติกรรมนี้แล้วจะทำให้เราเห็นว่า  “อารมณ์เชิงลบ”   เกิดขึ้นจาก  “ความคิดเชิงลบ”  ของเรานั้นเอง เพราะคิดนำไปสู่ความรู้สึกของเรา และทำให้เรากระทำตามที่เรารู้สึก หากเราทำวิธีการเดิมๆ  บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของเรา และกลายเป็นอุปนิสัยส่วนตัวไปในที่สุด หากเราต้องการแก้ไขอุปนิสัยของเรานั้น เราต้องเริ่มต้นเอาชนะอารมณ์เชิงลบด้วยการ  ปรับแนวความคิดใหม่ ของตัวเราที่ทีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนครับ    
 
ผมได้รวบรวมตัวอย่างของอาการที่สื่อไปถึงอารมณ์เชิงลบ พร้อมเทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ไว้ให้เป็นแนวทางในการนำไปฝึกฝน ดังนี้ครับ
 
 
coaching อาการ : จิตตก ห่อเหี่ยว
coaching อาการ : เบื่อ เซ็ง
coaching อาการ : เกร็งกับหัวหน้า
coaching อาการ : กลัวความล้มเหลว
coaching อาการ : ไม่กล้าพูด
coaching อาการ : โกรธ
coaching อาการ : เครียด
coaching อาการ : ดื้อ, ไม่ยอมรับผู้อื่น
coaching อาการ : ขี้กังวล
coaching อาการ : ท้อถอยกับงาน
coaching อาการ : หงุดหงิด
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|