" "
 
 
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
บอกต่อหน้านี้
อัพเดท 31 ตุลาคม 2560

อาการ : ดื้อ, ไม่ยอมรับผู้อื่น

 
 
สาเหตุ 
   - เรียกร้องความสนใจของผู้อื่น
   
ปรับแนวความคิดใหม่
   - คิดถึงเรื่องที่ภาคภูมิใจในอดีต
   
coaching
เราดื้อหรือไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นพูด และแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมา เพราะเรากำลังเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าถามตัวเองดูดีๆ ว่าเราไม่พอใจหรือดื้อ ไม่ทำตามคนอื่นบอกเป็นเพราะเหตุใด ก็จะได้คำตอบว่า  “ ความคิดของเรากับเขาไม่เหมือนกัน”  และเราเชื่อในสิ่งที่เราทำมากกว่า  ทำไมเขาไม่ยอมรับความคิดของเรา  ดังนั้น เราก็จะไม่ยอมรับในความคิดของเขาเช่นกัน เราก็เลยแสดงออกโดยการดื้อ  แต่ถ้าเขาพยายามอธิบายให้เราฟังถึงเหตุและผลของเขาและจูงใจให้เราเข้าใจในเจตนาของเขาเราก็คงจะยอมรับได้ หรือเปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็นบ้าง เราก็จะสบายใจขึ้น แล้วก็จะเลิกดื้อไปเอง ถ้าเรายอมรับได้ แต่จริงๆ แล้วไม่ค่อยมีใคร ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเราก็เลิกดื้อขึ้นมา ถ้าเราต้องการแก้ไขอาการดื้อของเรา เราก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเปลี่ยนแปลงหรอก   เพราะยิ่งรอก็ยิ่งไม่ได้รับ
 
ถ้าพิจารณาถึงสาเหตุของการดื้อจริงๆ แล้วเราจะเห็นว่าเป็นเพราะเราเรียกร้องการยอมรับจากผู้อื่น  เนื่องจากว่า
coaching คนส่วนใหญ่ชอบคำชม
coaching คนอยากได้การยอมรับ
coaching คนอยากรู้สึกมีคุณค่า
 
ดังนั้นเราสามารถสร้างความรู้สึกเหล่านี้ได้ด้วยตัวตัวเราเอง โดยการนึกถึงเรื่องที่เราภาคภูมิใจในอดีตขึ้นมา 1 เรื่อง แล้วคิดดูว่ากว่าที่เราจะภาคภูมิใจเราต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง แล้วลองชมตัวเองดู จะทำให้เรารู้สึกตัวเองมีคุณค่าและยอมรับในตัวเองเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น ทำให้เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้มากขึ้น เราจะเริ่มพิจารณาใหม่ว่า คนอื่นที่ให้เราทำนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง โดยที่ไม่เรียกร้องการยอมรับจากเขาอีกแล้ว เนื่องจากการยอมรับตัวเองไปแล้ว เมื่อเราเปิดใจรับฟังผู้อื่นมากขึ้นเท่าไร อาการดื้อ ของเราก็จะลดน้อยลงไปเองครับ
   
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|