เครื่องมือพัฒนาตนเอง :

คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 15 JAN 2015

ความในใจ...ของโค้ชปกรณ์
เนื้อหานี้ จัดทำขึ้นเพราะผมในฐานะวิทยากรที่สอนในแนว Training & Group Coaching , โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) และที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ โดยใช้กระบวนการ Coaching & Consulting ทำให้ต้องใช้ คำถาม? ประกอบอยู่ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่อยู่ ปัจจุบันมีความคุ้นเคยกับการใช้คำถามมากกว่าการบอก หรือชี้แนะ เพราะเห็นประโยชน์ว่าคำถามช่วยให้ผู้อื่นสามารถคิดได้ด้วยตัวของเขาเอง บนสถานการณ์และวิธีการของเขา ซึ่งเหมาะสมกับเขามากที่สุด หากจำเป็นก็ชี้แนะ หรือแนะนำวิธีการบ้าง แต่ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นเรื่องดี

หลังจากที่ฝึกฝนการใช้คำถาม และค้นคว้ามาโดยตลอด จึงเชื่อว่าถ้าช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ไปใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละบุคคลได้มากขึ้นด้วยคำถามที่ถูกต้อง กับเหตุการณ์และบุคคลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นเท่าทวีคูณ หลายคนสงสัยว่า คำถามจะช่วยให้เราดีขึ้นได้อย่างไร เพราะทุกวันนี้ “ถามคำถามทีไร มีปัญหากับคนที่ถูกถามทุกที” นั่นเป็นเพราะ “คุณยังไม่เข้าใจคำถามที่สร้างสรรค์ดีพอ”

ลองประยุกต์ใช้คำถามจากเนื้อหานี้ดูครับ ว่าเกิดประโยชน์กับท่านจริงหรือไม่เนื้อหานี้สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องใดได้บ้าง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การใช้คำถามกับตัวเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (ปรับมุมมองใหม่)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การใช้คำถามเพื่อทำให้ผู้อื่นดึงศักนภาพมาใช้ (สำหรับโค้ช)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การใช้คำถามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การร้องขอความช่วยเหลือโดยใช้คำถามจูงใจ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การคิดหาสาเหตุโดยใช้คำถามเชิงสร่างสรรค์
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การแก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยคำถามเจาะลึก
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีที่เหมาะสมด้วยคำถาม
            เป็นต้น  

เนื้อหาของ “คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ”
 
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการใช้คำถามสร้างพลังที่เหมาะสม และคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง - 15 ม.ค.58
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความแตกต่างของคำถามทรงพลังกับคำถามทั่วๆ ไป - 19 ก.พ. 58
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการสร้างคำถามอย่างมีรูปแบบอย่างง่ายๆ - 19 มี.ค. 58
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างการใช้คำถามในด้านต่างๆ พอสังเขป
      อบรม สัมมนา คำถามสร้างแนวความคิดดีๆ - 16 เม.ย. 58
      อบรม สัมมนา คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์ - 30 เม.ย. 58
      อบรม สัมมนา คำถามจูงใจในการตัดสินใจ - 16 พ.ค. 58
      อบรม สัมมนา คำถามมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน - 28 พ.ค. 58
      อบรม สัมมนา คำถามกำหนดวิธีการและการลงมือทำ - 18 มิ.ย. 58
      อบรม สัมมนา คำถามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี- 30 มิ.ย. 58 
      อบรม สัมมนา คำถามเปิดกว้างทางความคิดทั่วๆ ไป- 16 ก.ค. 58  
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ประโยชน์ของการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์ - 29 ก.ค. 58
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การใช้คำถามด้วยรูปแบบ TGROW Model
          T (Topic) : หัวข้อหลักที่ใช้พูดคุย
          G (Goal) : เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลลัพธ์
          R (Reality) : สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
          O (Option) : ความคิดสร้างสรรค์ ทางเลือก โอกาส ที่จะไปสู่เป้าหมาย
          W (Way Forward) : การตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะไปปฏิบัติและลงมือทำทันที
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง - 20 ส.ค. 58
      อบรม สัมมนา การเอาชนะปัญหาที่พบเจออยู่ - 16 ก.ย. 58
      อบรม สัมมนา การพิชิดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ - 15 ต.ค.58
     คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างคำถามสำหรับยุทธ์ศาสตร์การบริหารของธุรกิจ- 19 พ.ย. 58
 

คำถามที่ดีสามารถท้าทายกระบวนการคิด ช่วยปรับเปลี่ยนและขยับกรอบความคิดเดิมๆ ที่เป็นปัญหาอยู่ ไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นแนวทางแก้ไขแล้ว ไปสู่เป้าหมาย สร้างพลัง อารมณ์ ความรู้สึก ในเชิงบวก กระตุ้นให้เราอยากศึกษา ค้นคว้า ใฝ่รู้มากขึ้น ตลอดจนทำให้เขาได้มีโอกาสทบทวนตัวเอง นึกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวเอง จูงใจให้เลือกเรื่องที่สำคัญในการตัดสินใจให้ถูกต้อง เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยตัวเอง”

คำถามทรงพลัง (Powerful Questions) สามารถทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเป็นสดชื่น ความคิดที่คัดแคบเป็นเปิดกว้าง การแบกโลกไว้เป็นการวางลง การอับจนหนทางเป็นการเห็นแสงสว่างที่ชัดเจน สามารถช่วยทั้งตัวคุณเอง และผู้อื่น ได้ทันที”

“ คำถามที่ดี ย่อมให้ ผลลัพธ์ที่ดี
คำถามที่ถูกต้อง ย่อมให้ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
คำถามที่มีคุณภาพ ย่อมให้ ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
คำถามที่ทรงพลัง ย่อมให้ พลังกับผู้ตอบ
คำถามที่ใช่! ย่อมให้ สิ่งที่ดีที่สุด นั่นเอง!

“ คุณคิดว่า วันนี้คำถามของคุณเป็นแบบไหนครับ?”

“ คำถามของเพื่อน...ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดี
คำถามของหัวหน้า...สร้างความเชื่อมั่น
คำถามของที่ปรึกษา...กระตุ้นให้ค้นหาคำตอบ
คำถามของโค้ช...สร้างแนวความคิดดีๆ
คำถามของเรา...ช่วยทุกคนได้แน่นอน”

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|