เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง เทคนิคการใช้คำถามสร้างพลังที่เหมาะสม
และคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 8 JAN 2015

คำถามที่เหมาะสม (DO)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามเปิดให้แสดงความคิดเห็น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามสร้างแนวความคิดเชิงบวก
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามให้มองที่วิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมาย
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามพูดด้วยดีของตัวเอง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามให้คะแนนตัวเองกับเรื่องต่างๆ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามบอกเล่าความรู้สึกที่เป็นข้อเท็จจริง
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามจูงใจให้เกิดกำลังใจ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามเปิดกว้างไม่เฉพาะเจาะจง

คำถามนี้ควรหลีกเลี่ยง (Don’t)
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามปิด บังคับให้เลือกเช่น ใช่หรือไม่?
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามแบบต้องการคำตอบตรงๆ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามซักความรู้สึกแบบเจาะลึกโดยไม่ได้ขออนุญาต
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามสร้างความกลัวและความกังวล
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามให้วิพากษ์ วิจารณ์ผู้อื่น
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามสร้างความอึดอัดให้ผู้ตอบ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามแบบมีคำตอบในใจแล้ว

การใช้คำถามสร้างพลัง ต้องคอยสังเกตผู้ตอบด้วยว่าพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจไม่พร้อมที่จะพูดความคิดให้กับผู้อื่นฟัง ถึงแม้จะเป็นคำถามที่ดีแต่ก็ควรระวังว่าผู้ตอบพร้อมด้วยหรือไม่

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|