เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง ความแตกต่างของคำถามทรงพลังกับคำถามทั่วๆ ไป

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 19 FEB 2015

คำถามทั่วๆ ไป เป็นการถามเพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวกับผู้ถามมีความต้องการ และมุ่งเน้นการตอบคำถาม มากกว่าการใช้ความคิดก่อนตอบคำถามของตัวเอง

คำถามทรงพลัง เป็นการถามเพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเองของผู้ถูกถาม และเปิดอิสระ ทางความคิดให้มากที่สุด ไม่เฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้ถูกถามสร้างแนวความคิดที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริง

ประเภทคำถามต่างๆ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามปิด : ต้องการคำตอบ “ใช่”, “ไม่ใช่” จำกัดวงของคำตอบ
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามเปิด : ต้องการคำตอบที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยใช้คำถามขึ้นต้นด้วย ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? เมื่อไร? ทำไม? อย่างไร? เพื่อให้ได้คำตอบที่เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่จำกัดคำตอบมากนัก แต่ก็มีหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงอยู่
      คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คำถามทรงพลัง : ต้องการคำตอบที่ออกมาจากความคิด ความรู้สึก ของผู้ตอบ และวิธีการที่ผู้ตอบมีความตั้งใจจะไปปฏิบัติด้วยตัวของเขาเอง โดยผู้ตอบมีความรู้สึกดีกับคำถามที่สามารถช่วยให้เขาเห็นคำตอบได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่เป็นการบังคับคำตอบ

สถานการณ์ต่างๆ ย่อมไม่เหมือนกัน ความต้องการของผู้ถามก็จะนำไปสู่คำถาม ดังนั้นผู้ถามควรคิดให้รอบครอบและชัดเจนว่าต้องการอะไรจากผู้ที่ถูกถาม การเลือกใช้คำถามที่ทรงพลังก็จะมีมากกว่าการใช้คำถามแบบทั่วๆ ไปครับ

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|