เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง เทคนิคการสร้างคำถามอย่างมีรูปแบบอย่างง่ายๆ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 19 MAR 2015

คนส่วนใหญ่เป็นกังวลว่า เราควรถามคำถามอย่างไร เพื่อสร้างแนวความคิดดีๆ ให้กับผู้อื่น ไม่เป็นการทำให้ผู้ถูกถามรู้สึกไม่ดี บางครั้งก็นึกไม่ออก และหลายๆ ครั้งก็นึกคำถามไม่ทัน อยากได้แนวความคิดที่สามารถสร้างคำถามได้ด้วยตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ และคิดอย่างเป็นอัตโนมัติเลย

คำถามสามารถสร้างได้โดยใช้หลักยึดกว้างๆ ดังนี้....
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 1 : คำถามเปิดทั่วไป (ใคร? อะไร? ที่ไหน? เมื่อไร? อย่างไร?)
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 2 : คำถามเปิด + คำสำคัญ (Key words) ที่ต้องการมุ่งเน้น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 3 : คำถามเปิด + คำสำคัญ + สิ่งที่ต้องการระบุชัดเจน
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 4 : คำถามเปิด + คำสำคัญ + สิ่งที่ต้องการระบุชัดเจน + การปฏิบัติ

ตัวอย่าง
เช่น : การถามถึงเป้าหมายชนิดหนึ่ง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 1 : คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 2 : คุณรู้สึกกับเป้าหมายนี้อย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 3 : คุณรู้สึกกับเป้าหมายของปี 2557 นี้อย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 4 : คุณคิดว่า เป้าหมายของปี 2557 นี้ควรมีแผนปฏิบัติ อย่างไร?

ตัวอย่าง
เช่น : การถามเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 1 : คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 2 : คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงการกินอาหารใหม่จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 3 : คุณคิดว่าการเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ระดับ 4 : คุณคิดว่าการเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายควรมีแผนงานอย่างไร?

การฝึกฝนสร้างรูปแบบของคำถามที่หลากหลายและ ระบุความชัดเจนเพิ่มขึ้นก็จะสามารถทำให้ผู้ถูกถามได้แนวความคิดของตัวเองมากขึ้นไปด้วยครับ

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|