เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง ตัวอย่างการใช้คำถามในด้านต่างๆ
คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 30 APR 2015

คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์ :
คำถามลักษณะนี้ใช้กรณีที่จะให้ผู้ตอบเกิดความกระตือรือร้นและสนใจสิ่งที่พูดคุยอยู่มากขึ้น โดยเปลี่ยนการมองที่ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ให้เริ่มมองถึงคุณค่า ประโยชน์ที่จะได้รับแทน

ตัวอย่างเช่น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ถ้าหากคุณลงมือทำสิ่งนี้แล้ว จะเกิดประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณได้รับมอบหมายให้ทำ มีคุณค่าต่อคุณในเรื่องใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณคิดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อใคร? และอย่างไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เจออยู่นี้ หากสามารถผ่านพ้นไปได้ คุณคิดว่าให้คุณค่ากับคุณในเรื่องอะไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ถ้าต้องการค้นหาประโยชน์ของสิ่งนี้ คุณคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณพอจะบอกถึงประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเรื่องอะไรบ้าง?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โจทย์ : คุณได้คุยกับเพื่อนที่เบื่องาน เพราะทำไม่ค่อยทันและเป็นงานยาก
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณจะใช้คำถามช่วยเหลือเขาได้อย่างไร?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|