เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง ตัวอย่างการใช้คำถามในด้านต่างๆ
คำถามจูงใจในการตัดสินใจ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 16 MAY 2015

คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์ :
คำถามสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ตอบ มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติแล้ว จะทำให้สามารถประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจได้ ควรมีลักษณะที่ทำให้ผู้ตอบมีความคิดเชิงบวกให้มากที่สุด ไม่สร้างคำถามที่นำไปสู่ความกังวลเด็ดขาด

ตัวอย่างเช่น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณประเมินว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวกในลักษณะใด?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การตัดสินใจครั้งนี้จะนำไปสู่เหตุการณ์ดีๆ ในเรื่องใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การลงมือปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เรื่องที่คุณจะลงมือทำนี้ สามารถส่งเสริมให้กับเป้าหมายของคุณอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อคุณและผู้อื่นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถจูงใจให้คุณตัดสินใจในครั้งนี้?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โจทย์ : คุณเจอคนที่ยังสับสนในการตัดสินใจครั้งนี้
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณจะใช้คำถามเพื่อจูงใจให้เขาตัดสินใจให้ถูกต้องอย่างไร?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|