เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง ตัวอย่างการใช้คำถามในด้านต่างๆ
คำถามมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 28 MAY 2015

คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์ :
คำถามเกี่ยวกับเป้าหมาย เป็นคำถามที่สำคัญ เพราะหากการพูดคุยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การช่วยให้ผู้อื่นลงมือทำก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี การใช้คำถามให้ผู้ตอบคิดถึงเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะนำไปสู่แผนงาน และการกระทำที่ถูกต้อง สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณรู้สึกกับเป้าหมายที่พูดคุยกันอยู่นี้อย่างไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
สาเหตุใดที่ทำให้คุณอยากจะบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
เป้าหมายนี้มีความสำคัญ และมีความหมายสำหรับกับคุณอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
การบรรลุเป้าหมายนี้ได้แล้ว จะเกิดเหตุการณ์หรือสิ่งดีๆ กับคุณเรื่องใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
การจะทำให้เป้าหมายสำเร็จ คุณคิดว่าควรมีแผนงานและวิธีการอย่างไร?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โจทย์ : คุณอยากให้เพื่อนทบทวนเป้าหมายของตัวเองอีกครั้ง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณจะใช้คำถามกับเขาอย่างไร?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|