เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง ตัวอย่างการใช้คำถามในด้านต่างๆ
คำถามกำหนดวิธีการและการลงมือทำ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 18 JUN 2015

คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์ :
ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการลงมือทำ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม คำถามช่วยให้ผู้อื่นคิดวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเขา บนสภาพแวดล้อมของเขา ย่อมดีกว่าการบอกวิธีการของเราให้กับเขา ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ ดังนั้นการลงมือทำจึงต้องมาจากการตัดสินใจขณะวิธีการที่เขาเลือกเอง

ตัวอย่างเช่น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมีแผนงานและวิธีการที่จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จไว้อย่างไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หากเกิดเหตุการณ์เป็นอย่างที่คิดไว้ คุณมีวิธีการจัดการให้ดีขึ้นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ตอนนั้นคุณใช้วิธีการอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมีวิธีการที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สาเหตุที่คุณเลือกวิธีการนี้เป็นเพราะเหตุใด?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อะไรเป็นสิ่งที่คุณใช้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการนี้?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โจทย์ : คุณต้องการสร้างความเชื่อมั่นในวิธีการที่เขาคิดเอง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณจะใช้คำถามกับเขาอย่างไร?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|