เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง ตัวอย่างการใช้คำถามในด้านต่างๆ
คำถามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 30 JUN 2015

คำถามกระตุ้นให้มองเห็นประโยชน์ :
คำถามเปิดการเจรจา หรือใช้เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดี จะนำไปสู่การพูดคุยที่เกิดประโยชน์ เพราะความไว้วางใจจะทำให้ผู้ร่วมสนทนาเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูด มากกว่าเนื้อหาของการพูด ดังนั้น คำถามที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มักมีประโยชน์เสมอ

ตัวอย่างเช่น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อะไรเป็นสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดตอนคุณเริ่มทำงานใหม่ๆ ?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณพอจะเล่าเรื่องที่คุณประทับใจให้ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ วันไหนเป็นวันที่คุณมีความสุขมากที่สุดในอดีตที่ผ่านมา?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณได้รับการยอมรับอย่างสูง อะไรเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นคุณค่าของคุณ?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้นขณะนี้ คุณคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด?

แบบฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โจทย์ : คุณต้องการให้บรรยากาศการพูดคุยครั้งนี้ดีขึ้น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณควรใช้คำถามกับคู่สนทนาด้วยคำถามใดบ้าง?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|