เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง ประโยชน์ของการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 29 JUL 2015

คำถาม?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ช่วย...สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มากมาย
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทำให้...ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดี
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เรา...เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ พัฒนา...ให้คนเข้าใจกันและกันมากขึ้น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ตัวเอง...เกิดปัญญาด้วยตัวเอง

“ประโยชน์ของคำถามที่ดี ยังมีอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเรานำไปใช้ให้ถูกต้องหรือไม่?”

ถ้าคำถามมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ สมควรหรือไม่ที่เราควรฝึกฝนการใช้คำถามที่ดีๆ เพื่อสามารถนำมาใช้กับตัวเอง และใช้กับคนรอบข้าง เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารที่ตัดสินใจได้ดีเป็นเพราะมี คำถามที่ชาญฉลาด!
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ นักประดิษฐ์เอกของโลกล้วนใช้ คำถามสร้างความคิดใหม่ๆ! อยู่เสมอ
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โค้ชที่มีความสามารถสูง เป็นเพราะสามารถใช้ คำถามทรงพลัง! กับโค้ชชี่นั่นเอง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ พ่อ แม่ ที่ดีเลือกใช้ คำถามอย่างเอ็นดู! พูดคุยกับลูก แทนการสั่ง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ผู้นำที่แท้จริงใช้การดึงดูดใจทีมงานด้วย คำถามให้ทีมงานคิด! ด้วยตัวเขาเอง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ ช่วยลูกค้าด้วย คำถามสู่เป้าหมาย!

“คำถามที่ถูกต้อง เมื่อใช้ถามคนที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้องนั่นแหละคือ หัวใจแห่งความสำเร็จ”

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|