เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ตัวอย่างการใช้คำถามเพื่อเป็นแนวความคิดด้วย GROW Model
เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 20 AUG 2015

Topic : การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง

Goal :
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณอยากมีความเชื่อมั่นกับเรื่องใด?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมองเห็นตัวเองที่มีความเชื่อมั่นแล้วเป็นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายนี้มีความสำคัญกับคุณอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สาเหตุที่คุณเลือกสร้างความเชื่อมั่นกับเรื่องนี้เป็นเพราะเหตุใด?


Reality :
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความรู้สึกของคุณกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณยังไม่เชื่อมั่น?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณยังไม่พัฒนาด้านนี้?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความกังวลของคุณส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณขาดความเชื่อมั่นกับสถานการณ์ใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ประเด็นสำคัญที่คุณยังไม่เชื่อมั่นคือเรื่องใด?


Option :
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมีแผนงานที่จะพัฒนาความเชื่อมั่นในเรื่องใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมีวิธีการขจัดความกังวลของคุณอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก คุณจะปฏิบัติตัวอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมีวิธีอื่นๆ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในทันทีอย่างไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเองได้อย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ใครสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คุณได้บ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณตั้งใจไปพิสูจน์ความเชื่อมั่นของตัวเองกับเหตุการณ์ใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณอยากจะทำอะไรเพิ่มขึ้นบ้างในสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อให้ตัวเองเชื่อมั่นมากขึ้น?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณอยากจะฝึกฝนคุณสมบัติใดเพื่อทำให้ตัวเองเชื่อมั่น?

Way Forward :
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณคิดว่าทางเลือกใดที่คุณอยากปฏิบัติมากที่สุด?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แผนงานที่คุณจะนำไปปฏิบัติทันทีเป็นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณตั้งใจไปปฏิบัติเมื่อไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณเลือกเหตุการณ์ใด เพื่อลงมือปฏิบัติ?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณสามารถเลือกทำได้ 1 เรื่อง คุณจะทำเรื่องใด?

การใช้คำถามตามหัวข้อย่อยต่างๆ จะช่วยทำให้ผู้ตอบ (โค้ชชี่) ดึงแนวความคิดของตัวเองออกมาอย่างมีขั้นตอน สามารถสร้างแนวทางปฏิบัติของตัวเองได้ด้วยตัวเอง เกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง มองเห็นวิธีที่เหมาะสมที่สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้ แล้วตัดสินใจสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาเอง ดังนั้นการปฏิบัติก็จะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ทันที

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|