เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

ตัวอย่างการใช้คำถามเพื่อเป็นแนวความคิดด้วย GROW Model
เรื่อง การพิชิดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 15 OCT 2015

Topic : การพิชิดเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Goal :
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
เป้าหมายอะไรที่คุณตั้งใจทำให้สำเร็จ?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณรู้สึกอย่างไรกับเป้าหมาย ถ้าทำสำเร็จได้?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป้าหมายมีความสำคัญกับคุณในด้านใดบ้าง?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สาเหตุใดที่คุณกำหนดเป้าหมายนี้ขึ้นมา?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จเกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง?

Reality :
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ถ้าเป้าหมายสำเร็จเท่ากับ 10 คะแนน ปัจจุบันนี้คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไร?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ความท้าทายเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณคือเรื่องใด?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณรู้สึกกับเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จนี้อย่างไร?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายนี้มากน้อยแค่ไหน?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ การบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้ คุณมีความกังวลเรื่องอะไรบ้าง?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ อะไรเป็นอุปสรรคที่ขวางไม่ให้คุณถึงเป้าหมาย?

Option :
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมีแผนงานในการบรรลุเป้าหมายอย่างไร?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมีวิธีการอะไรบ้างที่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณตั้งใจที่จะทำเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณคิดกับวิธีการที่แตกต่างจากเดิม วิธีใดบ้าง?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถก้าวข้ามปัญหา เพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณนึกถึงวิธีการใดอีกบ้างเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายได้จริงๆ ?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณนึกถึงใครบ้างที่สามารถช่วยเหลือคุณได้?

Way Forward :
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ วิธีการต่างๆ ที่พูดคุยกันไป คุณเลือกลงมือทำอย่างไร?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณตัดสินใจเริ่มต้นที่วิธีใดบ้าง?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณช่วยสรุปสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติว่ามีอะไรบ้าง?
คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณมั่นใจกับวิธีการที่คุณจะปฏิบัติมากแค่ไหน?

การพิชิดเป้าหมาย ควรมีแผนงานและวิธีการที่ชัดเจน คำถามช่วยให้ผู้ตอบ (โค้ชชี่) สร้างความรู้สึกที่ดีกับเป้าหมาย กำหนดแผนงาน แล้วเลือกวิธีการที่เหมาะสม โดยที่เขาคิดกระบวนการเอง จะทำให้มีโอการสประสบความสำเร็จสูงครับ

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|