เครื่องมือพัฒนาตนเอง : คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เรื่อง ตัวอย่างคำถามสำหรับยุทธ์ศาสตร์การบริหารของธุรกิจ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 19 NOV 2015

คำถามของผู้บริหารระดับสูงที่ควรมี
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรเราอยู่ในธุรกิจอะไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรเราต้องการไปที่ไหน?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรเราควรไปให้ถึงได้อย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรเรามีความพร้อมมากแค่ไหน?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรเรามีศักยภาพและจุดแข็งที่เป็นประโยชน์เรื่องอะไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรควรเพิ่มเติมศักยภาพในเรื่องใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรสามารถนำศักยภาพและจุดเด่นมาใช้ได้อย่างไร?

คำถามประเมินกลุ่มลูกค้าคาดหวัง
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้าคาดหวังขององค์กรคือกลุ่มใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ใครคือกลุ่มลูกค้าสำคัญ 20% ที่ได้รายได้ 80% ของทั้งหมด?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้ากลุ่มนี้มีความชื่นชนสินค้าและ บริการอะไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้ามีความคาดหวังในสินค้าและบริการจากเราในเรื่องใดบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรควรทำอะไรบ้างเพื่อชนะใจลูกค้ากลุ่มนี้?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ องค์กรสามารถขยายตลาดลูกค้าคาดหวังเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้ากลุ่มนี้มีความเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างที่อาจมีผลกระทบกับเรา?

คำถามประเมินตัวเองทั่วๆ ไปในเชิงบริหารธุรกิจ
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้าทั่วๆ ไปมองเห็นเราเป็นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันเรากำลังทำเรื่องที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรเป็นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ทรัพยากรขององค์กรมีอะไรบ้าง?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อนาคตข้างหน้าที่ชัดเจนของเราเป็นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อะไรคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของเรา?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เราควรพัฒนาสินค้า และบริการเพิ่มขึ้นอย่างไร?
    คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ใครคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของเราบ้าง?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|