เครื่องมือพัฒนาตนเอง :

พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 27 MAR 2014
คุณรักตัวเองหรือไม่?
 

ทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “แน่นอน”

ถ้าทุกคนรักตัวเองแล้วทุกวันนี้เราพัฒนาตัวเองกันมากแค่ไหน หลายคนไม่รู้ตัวว่าเผลอทำร้ายตัวเองไป เพราะคล้อยตามสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วโต้ตอบด้วยแนวคิดเชิงลบและการกระทำเชิงลบ โดยโทษว่าเป็นเพราะเหตุการณ์หรือบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำกับเรา แต่จริงๆ แล้วเรานั่นแหละที่เป็นผู้คิดเชิงลบ จึงเกิดความรู้สึกเชิงลบ การกระทำที่ไม่ดีจึงเกิดขึ้น

การเตือนตัวเองให้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรปฏิบัติเพราะจะทำให้เราจดจ่อกับเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่าเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์

เครื่องมือนี้จัดทำขึ้นเพื่อ...
หลุมพรางทางความคิด เป็นเครื่องมือข้างกายคุณสำหรับการพัฒนาตัวเอง
หลุมพรางทางความคิด สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ให้กับคุณ
หลุมพรางทางความคิด ทำให้คุณประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที
หลุมพรางทางความคิด แก้ไข ปัญหา/อุปสรรคด้วยตัวคุณเอง
หลุมพรางทางความคิด เผยแพร่แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

วิธีใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิผล
อ่านเนื้อหา สรุปว่าได้แง่คิดอะไรบ้าง?
ตั้งใจไปปรับใช้กับเรื่องอะไร?
เปลี่ยนความคิด  เปลี่ยนความคิดเดิมเป็นความคิดใหม่ เรื่องไหน? เปลี่ยนความคิดแล้วรู้สึกอย่างไร?
ลงมือปฏิบัติ  ประยุกต์ใช้กับตัวเองทันที
 
tools_self development
 

การเรียนรู้ผ่านรูปภาพ
การจำด้วยรูปภาพจะทำให้เราจำได้ง่ายและนานกว่าการจำเป็นตัวอักษร การสร้างแนวความคิดจากรูปภาพจะทำให้กลายเป็นความคิดใหม่ของเรา ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว มากกว่าการฟังจากผู้อื่น จึงอยากให้ผู้อ่านคิดตามที่ได้อ่านเนื้อหาจากรูปภาพ แล้วสรุปเป็นแนวความคิดของตัวเองอีกครั้ง

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น
การได้อ่านประสบการณ์ของผู้อื่น (ของผม) จะทำให้ผู้อ่านได้แง่คิดที่จะนำไปใช้กับตัวเองได้ทันที เพราะได้จินตนาการเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น มากกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว

“คนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นได้ดีกว่าของตัวเอง”

การประยุกต์ใช้ของตัวเอง
การลงมือทำย่อมได้เรียนรู้และประสบการณ์กับตัวเอง ซึ่งจะดีกว่าแค่การเข้าใจในเนื้อหา คุณต้องปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์

มาเริ่มพัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
   
อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกด้วยการใส่เรื่องดีๆ (25 ธ.ค.57)
อบรม สัมมนา การปลูกต้นไม้วันนี้...เพื่อวันข้างหน้า (28 พ.ย. 57)
อบรม สัมมนา การใช้คุณสมบัติเด่นในการบรรลุเป้าหาย (28 ต.ค.57)
อบรม สัมมนา มองตัวเองผ่านกระจกเงาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (29 ก.ย. 57)
อบรม สัมมนา การออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย(Comfort Zone) ทำให้สำเร็จ (29 ส.ค. 57)
อบรม สัมมนา ทุกอย่างเป็นทางเลือก...คุณสามารถเลือกได้ (28 ก.ค. 57)
อบรม สัมมนา เวลา ณ ปัจจุบันสำคัญที่สุด (27 มิ.ย. 57)
อบรม สัมมนา เรียนรู้วงจรสร้างพฤติกรรม (28 พ.ค. 57)
อบรม สัมมนา การมุ่งสู่ยอดเขาโดยการเดินผ่านหุบเหว (28 เม.ย.57)
อบรม สัมมนา พลังแห่งการกำหนดเป้าหมาย (27 มี.ค. 57)
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|