เครื่องมือพัฒนาตนเอง : พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย

เรื่อง พลังแห่งการกำหนดเป้าหมาย

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 28 MAR 2014

แนวความคิดจากรูปภาพ
การกำหนดเป้าหมายมีพลังมหาศาลในการกำหนดทิศทางที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จ หลายคนดำเนินชีวิตแบบไม่มีเป้าหมาย ปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปเอง โดยที่ไม่รู้ตัวว่าเสียเวลากับเรื่องต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์ไปมากมาย เพราะเข้าใจผิดไปว่า “เป้าหมาย” ทำให้เกิดความเครียด แต่จริงๆ แล้วเป้าหมายจะทำให้เราจดจ่อต่อการกระทำมากกว่า คนที่คิดว่าเป้าหมายเป็นความเครียดเพราะอยากได้ผลลัพธ์ทันทีที่ลงมือทำและคอยกังวลว่าจะทำได้หรือไม่ แต่คนที่สำเร็จตามเป้าหมายนั้นเขาจะดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีความสุขที่ได้ลงมือทำ มุ่งมั่นไปเรื่อยๆ จนบรรลุเป้าหมาย เพราะใช้เป้าหมายเป็นตัวกำหนดทิศทางที่จะเดินไปให้ถึง

 

ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
สมัยก่อนผมคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจน และดำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ก็คอยคิดอยู่เรื่อยว่าจะได้หรือไม่ เป็นกังวลอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความเครียด และมีหลายครั้งที่ไม่แน่ใจก็เลยล้มเลิกเรื่องนั้นไป ปัจจุบันเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็จะเขียนแผนไว้คร่าวๆ แล้วเริ่มลงมือทำทันที ไม่คิดมาก ระหว่างทางก็แค่ตรวจสอบแล้วคิดว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ไม่กังวลเพราะจะทำให้เราหยุดเดิน

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง

ลองดำเนินการกำหนดเป้าหมายตามขั้นตอน ดังนี้
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายที่ต้องการพิชิต
      อบรม สัมมนา เป้าหมายนี้จากแรงปรารถนาให้เรามากแค่ไหน?
      อบรม สัมมนา เรามีความเชื่อมั่นว่าทำให้สำเร็จหรือไม่?
      อบรม สัมมนา แผนดำเนินการคร่าวๆ สำหรับเป้าหมายเป็นอย่างไร?
      อบรม สัมมนา จุดเด่นของเราที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จคือเรื่องใด?
      อบรม สัมมนา เราจะเริ่มลงมือทำเมื่อไร?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|