เครื่องมือพัฒนาตนเอง : พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย

เรื่อง สร้างทัศนคติเชิงบวกด้วยการใส่เรื่องดีๆ

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 26 DEC 2014

แนวความคิดจากรูปภาพ
ทัศนคติของเราเกิดจากการสะสมข้อมูลต่างๆในจิตใต้สำนึกของเรา เพราะจิตใต้สำนึกจะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่เราเคยคิด ประสบการณ์ การกระทำในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องดีและไม่ดี จนเป็นมาตรฐานทางความคิดของเราที่แสดงออกผ่านจิตสำนึก ซึ่งเป็นประสาทสัมผัสทั้ง 5 (หู ตา จมูก ลิ้น กาย) ดังนั้นหากเราต้องการให้เรามีทัศนคติที่ดี เราจึงต้องใส่ข้อมูลดีๆกับตัวเองและข้อมูลใหม่นี้ก็จะไปทดแทนข้อมูลเก่าที่ไม่ดีของเรา เพราะในอดีตเราได้ใส่ข้อมูลไม่ดีให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว เมื่อจิตใต้สำนึกมีข้อมูลดีๆมากขึ้นความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเราจะดีขึ้นเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
เมื่อก่อนผมเป็นคนคิดลบเป็นอย่างมาก เจอเหตุการณ์อะไรก็จะมองด้านไม่ดีไว้ก่อน คิดอะไรก็มีแต่ข้อกังวล กลัวล้มเหลว ตอนแรกเข้าใจว่าจะทำให้เราระวังตัวและกระตือรือร้นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วกลับเครียดมากขึ้น พอได้ฝึกฝนเรื่องการใส่ความคิดดีๆกับตัวเอง มองด้านที่เป็นประโยชน์มากขึ้น คาดหวังว่าจะเกิดสิ่งดีๆบ้างก็ทำให้จิตใจสบายขึ้น จูงใจให้ลงมือทำและปฏิบัติระหว่างทางด้วยความสุข ผลลัพธ์ก็ออกมาค่อนข้างเยอะ นี่คงเป็นพลังของจิตใต้สำนึกแน่เลย

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง

      อบรม สัมมนา เราจะแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกเรื่องใดดี ?
      อบรม สัมมนา ต่อไปนี้จะให้ข้อมูลด้านดีกับตัวเองเรื่องใดบ้าง ?
      อบรม สัมมนา พฤติกรรมอะไรที่เราอยากเปลี่ยนแปลง ?
      อบรม สัมมนา เราจะปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรเพื่อให้มีพฤติกรรมดีขึ้น ?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|