เครื่องมือพัฒนาตนเอง : พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย

เรื่อง เรียนรู้วงจรสร้างพฤติกรรม

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 28 MAY 2014

แนวความคิดจากรูปภาพ
ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะคุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อเสมอ หลายคนอาจมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งว่า เราเชื่อแล้วไม่เป็นอย่างที่เชื่อเลย อันนั้นอาจเป็นความเชื่อต่อคนอื่น แต่นี่ต้องเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวเอง เพราะความเชื่อทำให้เราคิดอย่างที่เราเชื่อแล้วรู้สึกแบบนั้น จึงเกิดการกระทำตามที่เรารู้สึก เมื่อดำเนินการปฏิบัติบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของตัวเองไป เช่น
      อบรม สัมมนา เชื่อว่าทำงานหนักจะประสบความสำเร็จ ก็จะลงมือทำอย่างเดียว
      อบรม สัมมนา เชื่อว่าจิ้งจกน่าขยะแขยง เห็นทีไรก็จะหนีทุกที

 

ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
จากเดิมผมไม่เคยเชื่อว่า “เราสามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้” เพราะสิ่งที่เรารู้สึกนั้นเกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม เหตุการณ์นั้นๆ ทำให้เรารู้สึก ดังนั้นถ้าจะให้เรารู้สึกดีขึ้น ก็ต้องให้สิ่งนั้นเปลี่ยนก่อน แต่หลังจากที่เชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที ก็ทำให้เกิดการฝึกฝน เช่น รถติดไม่หงุดหงิด, เจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจก็ยอมรับในผลลัพธ์, รู้สึกเครียด ก็มองด้านดีของสิ่งที่เจออยู่ เป็นต้น ก็ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกของเราดีขึ้น

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง

ถ้าอยากเปลี่ยนอุปนิสัย (พฤติกรรม)ใดของตัวเองให้ทำดังนี้
      อบรม สัมมนา อุปนิสัยที่เราอยากเปลี่ยนแปลง?
      อบรม สัมมนา เหตุการณ์ใดทำให้เราเกิดนิสัยอย่างนี้ขึ้น?
      อบรม สัมมนา เราเชื่ออย่างไรจึงทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วแสดงนิสัยออกมา?
      อบรม สัมมนา เราปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือความคิดใหม่เป็นอย่างไรได้บ้าง?
      อบรม สัมมนา เราจะปฏิบัติตัวเองใหม่อย่างไร?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|