เครื่องมือพัฒนาตนเอง : พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย

เรื่อง มองตัวเองผ่านกระจกเงาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 29 SEP 2014

แนวความคิดจากรูปภาพ
การส่องกระจกเงาจะทำให้เราเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้น เมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็จะกระตุ้นให้เราอยากเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสิ่งที่ยังเป็นข้อบกพร่องของเราอยู่ โดยที่เราต้องเป็นผู้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเองไม่ต้องให้ใครมาบังคับ หากเราไม่ค่อยสำรวจตัวเองเพราะคิดว่าไม่เป็นไร คนหลายคนจึงไม่พัฒนาตัวเองเนื่องจากไม่สำรวจตัวเองและยอมรับด้วยตัวเอง ต้องคอยให้คนอื่นมาบอกก่อนแล้วจึงจะแก้ไข ทำให้การพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นยากเนื่องจากเราจะไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นว่าและเราก็ไม่ค่อยพอใจ

ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
การรับฟังเสียงวิพากย์ วิจารณ์หรือถูกต่อว่าแล้วไม่โกรธ เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผมเมื่อก่อนเพราะผมค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมใคร จะเถียงกลับไปทุกครั้ง และจะโกรธอย่างมาก จนทำอะไรที่ไม่ดีไปหลายอย่าง แต่เดี๋ยวนี้จะรับฟังและยอมรับมากขึ้นมองว่าเป็นกระจกเงาที่ส่องให้เราเห็นตัวเองในเรื่องที่เกิดขึ้น เมื่อเรามองเห็นและยอมรับได้แล้วก็เหลือว่าเราจะเลือกพัฒนาตัวเองหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ผมเลือกที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นมากกว่าความโกรธที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดเลย

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง

    สำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆโดยถามตัวเองดังนี้
      อบรม สัมมนา เรามีเรื่องใดที่ควรปรับปรุงอีกบ้าง ?
      อบรม สัมมนา เราอยากพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นในเรื่องใด ?
      อบรม สัมมนา เรารู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนวิพากษ์ วิจารณ์ ยอมรับได้หรือไม่ ?
      อบรม สัมมนา เราตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องใด ?

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|