เครื่องมือพัฒนาตนเอง : พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย

เรื่อง การใช้คุณสมบัติเด่นในการบรรลุเป้าหมาย

[โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
บอกต่อหน้านี้
update 28 OCT 2014

แนวความคิดจากรูปภาพ
การค้นหาคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของตัวเองในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ หลายๆคนทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายแต่อาจเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะทำหรือทำได้ไม่ดีทั้งๆ ที่จริงๆแล้วมีเรื่องที่ตัวเองทำได้ดีและอยากทำ ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้หากค้นหาเจอก็จะทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จทำได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งทุกๆคนจะมีจุดเด่นที่ทำได้ดี ไม่ต้องพยายามมากและเรื่องที่อยากทำเป็นตัวกระตุ้นและแรงจูงใจให้ลงมือทำและ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย ด้วยซึ่งจุดที่เราเรียกว่า “จุดหวาน” ของตัวเอง

ตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันผมเป็นโค้ชและที่ปรึกษาที่ไม่ได้ตรงกับสาขาที่เรียนจบมาเลยอาจนำประสบการณ์มาใช้บ้าง เพราะผมจบวิศวกรและปริญญาโทการตลาดแต่ทำหน้าที่วิทยากรแนวโค้ชชิ่งเชิงจิตวิทยา ซึ่งสามารถทำให้ผมประสบความสำเร็จเพราะใช้จุดเด่นของตัวเองคือ ช่างพูด และได้ทำเรื่องที่ชอบคือสอนผู้อื่น ซึ่งตรงกับอาชีพของตัวเองสู่เป้าหมายที่วางไว้คือ ที่ปรึกษาที่ดี ทำให้ผมมีความสุขกับงานที่ทำอยู่เป็นอย่างมาก ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะ ได้ทำงานบน “จุดหวาน” ของตัวเองครับ

เทคนิคการประยุกต์ใช้ของตัวเอง

      อบรม สัมมนา ระบุสิ่งที่ต้องทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ระบุสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด
      อบรม สัมมนา ระบุสิ่งที่อยากทำมีแรงบันดาลใจทุกครั้งที่ทำ
      อบรม สัมมนา ค้นหาจุดร่วมของ 3 สิ่งให้เจอแล้วปฏิบัติตามนั้น

 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|