เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: เทคนิคเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง

บอกต่อหน้านี้

การใช้เทคนิคเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง

ผมเขียนกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นหลุมพรางทางความคิด ของคนทำงาน โดยส่วนใหญ่ขึ้น พร้อมกับให้เทคนิคที่สามารถเอาชนะหลุมพรางในแต่ละกรณี เพื่อเป็นแนวความคิดให้กับทุกๆท่านที่สนใจจะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในหลุมพรางที่ไม่มีประโยชน์ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

ผมมีความเชื่อว่า “หลุมพรางทางความคิด” เปรียบเสมือนความรู้สึกเชิงลบที่เราคิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราได้พบเจอ ถึงแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาต่อการทำงานของเราก็ตาม ถ้าหากสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ความรู้สึก ของเราที่มีต่อสิ่งนั้นแล้ว เราสามารถเปลี่ยนความคิดของเราต่อเหตุการณ์นั้นๆ ใหม่ได้ ความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเชิงบวกได้ ถ้าความคิดของเราเป็นเชิงบวก ดังนั้นถ้าเรามีเทคนิคที่เราใช้ปรับเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ให้เป็นเชิงบวกได้ ก็จะทำให้เราหลุดจากหลุมพรางได้เช่นเดียวกัน

เทคนิคต่างๆ ที่ผมใช้ในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดนั้นได้รวบรวมจากการปฏิบัติด้วยตัวเอง , การฝึกอบรม, การให้คำปรึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้อื่นประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
 
หลุมพรางทางความคิด การปรับนิยามใหม่
หลุมพรางทางความคิด คำถามสร้างพลังให้ตัวเอง
หลุมพรางทางความคิด ปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่
หลุมพรางทางความคิด สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์
หลุมพรางทางความคิด ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
 
หลุมพรางทางความคิด
 
การใช้เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางของผมนั้น เป็นเพียงแนวความคิดหนึ่ง ซึ่งอยากแลกเปลี่ยนเท่านั้น มิใช่ สูตรสำเร็จ (Best Solution) แต่อย่างไร ดังนั้นทุกท่านคงต้องเป็นผู้คิดค้น หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป แต่ที่ผมแน่ใจอย่างมากก็คือ การใช้เทคนิคที่ชัดเจน ย่อมดีกว่าการใช้ความรู้สึก เอาชนะความรู้สึกครับ เพราะเมื่อเรามีความรู้สึกเชิงลบแล้ว อารมณ์ของเราจะห้ามตัวเองยาก จึงต้องปรับเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดก่อนครับ ความรู้สึกยากจะเปลี่ยนมาแทนที่ความรู้สึกเชิงลบเองครับ

การศึกษาเทคนิคต่างๆ และกรณีศึกษาที่ผมยกให้เป็นตัวอย่างนี้แล้ว หากว่าท่านเห็นประโยชน์ที่จะแนะนำให้ผู้อื่นได้มีโอกาสศึกษาด้วย ก็ขอรบกวนแนะนำต่อๆ ไปด้วยนะครับ สำหรับกรณีที่ต้องการให้ผมได้มีโอกาสให้คำปรึกษากรณีใหม่ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างนี้ ผมก็ยินดีครับ เพื่อจะได้นำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้อื่นต่อๆไปครับ

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และหวังว่าทุกท่านคงจะสนุกกับการใช้เทคนิคเพื่อเอาชนะหลุมพรางของตัวเองนะครับ สวัสดีครับ
 
หัวข้อหลุมพราง พร้อมเทคนิคเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
   
อบรม สัมมนา ลูกน้องไม่ค่อยยอมรับภาวะผู้นของเรา เรียกร้องความต้องการอยู่เรื่อย
อบรม สัมมนา หัวหน้างานเอาแต่สั่งไม่ค่อยสอนงานเราเลย ปล่อยให้ทำเอง
อบรม สัมมนา กลัวความล้มเหลว กลัวถูกปฏิเสธ จึงไม่ลงมือทำ
อบรม สัมมนา ถ้าขออนุมัติแล้วไม่ได้ ก็ไม่อยากขออีกแล้ว เสียเวลา
อบรม สัมมนา สับสนในตัวเองว่าเรื่องใดควรทำเอง เรื่องใดควรให้ผู้อื่นทำ
อบรม สัมมนา มองโจทย์ที่ได้รับเป็นความเครียดไม่ใช่เรื่องท้าทาย
coaching ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับการกระทำจึงไม่ทำซักที
coaching ขาดความมั่นใจในตัวเองเมื่อต้องรังานใหม่ๆ
coaching เกิดอาการท้อถอยกับการทำงานที่รับผิดชอบอยู่
coaching รู้สึกต้องรองรับแรงกดดันรอบด้าน
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|