เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บอกต่อหน้านี้
ที่มาของเนื้อหานี้

การสร้างคำดีๆ ในภาษาอังกฤษ โดยการนำอักษรมาผสมกันแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายดีๆ ทำให้ผมเกิดความสนใจที่จะลองให้ความหมายกับตัวอักษรแต่ละตัวที่สร้างแง่คิดดีๆ ขึ้นมา จนทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างง่ายๆ เพราะถ้านึกถึงตัวอักษรแล้ว สามารถเชื่อมโยงกับความหมายของคำที่เรากำหนดไว้ พร้อมกับคำอธิบายแง่คิดดีๆ ก็จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปปฏิบัติได้ทันที

ผมลองผสมชื่อของผมกับอักษรต่างๆ ดังนี้ (PAKORN)
P POLITE เป็นคนสุภาพอ่อนโยน
A ATTITUDE มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
K KIND มีจิตใจดี อัธยาศัยดี อบอุ่น
O OPEN เป็นคนเปิดเผย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
R RELAX ผ่อนคลาย ไม่เครียด ยืดหยุ่น
N NORMAL เป็นคนธรรมดาๆ ไม่พิเศษอะไรมาก ง่ายๆ

สนุกดีครับ ทำให้สร้างภาพลักษณ์ที่ตัวเองควรปฏิบัติให้ได้ตามชื่อไปด้วย

วิธีใช้เนื้อหานี้ให้เกิดความสนุกสนาน
อบรม สัมมนา เลือกอักษรที่น่าสนใจ แล้วเปิดอ่านอักษรตัวนั้นเลย
อบรม สัมมนา ตั้งคำถามกับตัวเองว่าได้แง่คิดอะไรบ้าง? (Lift Coach)
อบรม สัมมนา อยากนำไปใช้กับตัวเองในเรื่องใด? (Action)
อบรม สัมมนา สนใจอักษรตัวอื่นอีกหรือไม่?
อบรม สัมมนา ลองผสมตัวอักษรให้เกิดเป็นคำที่รู้จักง่ายๆ
อบรม สัมมนา สร้างความหมายใหม่ของอักษรที่เราสนใจ

“คุณสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองแบบง่ายๆ ได้แล้วครับ”

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ให้ความสำคัญกับคุณภาพเหล่านี้


“เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง  สร้างความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า”


 
อักษร : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|