เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บอกต่อหน้านี้
 

G : Goal (เป้าหมาย)
เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเราไม่มีเป้าหมายก็จะขาดทิศทางที่จะไป และเป้าหมายที่ดีนั้นควรเป็นเป้าหมายของเรา ซึ่งเราจะทำได้ดีกว่า การที่เป้าหมายเป็นสิ่งที่เป็นของคนอื่น เช่น งานที่ได้รับมอบหมาย ควรเป็นเป้าหมายของเรา เพราะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นเป้าหมายขององค์กร หรือเป้าหมายของหัวหน้า เราก็จะทำได้ไม่เต็มที่ เพราะเวลาเจออุปสรรคเราก็จะเรียกร้องให้องค์กรหรือหัวหน้าช่วยเหลือ เพราะเราคิดว่าเป็นเป้าหมายของคนอื่น แต่ถ้าเป็นเป้าหมายของเรา ก็จะเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเราเอง ดังนั้นทุกคนที่เรามอบหมายงานมาควรแปลงให้เป็นเป้าหมายของเราเองครับ

 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|