เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บอกต่อหน้านี้
 

P: Proactive (การปฏิบัติตัวเชิงรุก)
การทำงานเชิงรุกย่อมทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการทำงานเชิงรับ เพราะเราสามารถเป็นผู้กำหนดเป้าหมายด้วยตัวเราเอง แล้ววางแผนปฏิบัติงานตามวิธีการที่เราชอบและสามารถปฏิบัติได้ จนท้ายก็ลงมือทำงานตามแผนของเราทันที เส้นทางมุ่งสู่เป้าหมายก็จะเริ่มขยับ เพราะคนทำงานเชิงรุกจะให้ความสำคัญกับ เป้าหมาย และมีความสุขที่ได้ลงมือทำตามแผนงานของตัวเอง สุดท้ายจึงรอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และก็ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ หากผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่ต้องการโดยไม่โทษสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอื่นๆ รอบตัว แต่ใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ นี่แหละคนที่ทำงานเชิงรุก ซึ่งย่อมไปสู่ผลสำเร็จในที่สุด

 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|