เครื่องมือพัฒนาตนเอง
: สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บอกต่อหน้านี้
 

T: Talent (พนักงานดาวเด่น)
องค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับพนักงานดาวเด่นมากกว่าพนักงานทั่วไป ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมที่ดี การเป็นพนักงานดาวเด่น ไม่ใช่แค่เก่งงานเพียงอย่างแต่ควรมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น

- มีความเชี่ยวชาญในงานของตัวเอง
- สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้
- ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและทีมงาน
- ไม่เกี่ยวกับงานที่ยากและไม่เคยทำมาก่อน

 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|