คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

ช่วง ปัจจัยเหล่านี้เป็นโอกาส หรือ อุปสรรคกับงานขาย
Update : 20 กุมภาพันธ์ 2563