หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Supervisory Skill

ช่วง การตั้งเป้าหมาย
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Supervisory Skill

ช่วง เคสตัวอย่าง-กรณีศึกษา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Supervisory Skill

ช่วง การปรึกษาและการให้กำลังใจ
Update : 23 กรกฎาคม 2561

คำค้นหายอดฮิต  นักขายkaizenKPIทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพการมอบหมายงานLeadership