คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

การตลาดพื้นฐาน...สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง

ช่วง พฤติกรรมผู้บริโภค เรื่องสำคัญที่ต้องรู้
Update : 12 กรกฎาคม 2562

การตลาดพื้นฐาน...สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง

ช่วง คำถามชวนคิด สำหรับนักการตลาด
Update : 12 กรกฎาคม 2562

Supervisory Skill

ช่วง การตั้งเป้าหมาย
Update : 23 กรกฎาคม 2561

Supervisory Skill

ช่วง เคสตัวอย่าง-กรณีศึกษา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

Supervisory Skill

ช่วง การปรึกษาและการให้กำลังใจ
Update : 23 กรกฎาคม 2561

Supervisory Skill

ช่วง การพัฒนาหัวหน้างานที่ดี
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

ช่วง การเจรจาต่อรอง
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

ช่วง สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
Update : 23 กรกฎาคม 2561