หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

ช่วง การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
Update : 27 มิถุนายน 2562

ช่วง การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

Update : 27 มิถุนายน 2562

ผู้นำพลังบวกกับการบริหารทีมงานขาย

ช่วง เก่งคน
Update : 2 พฤศจิกายน 2561

ช่วง เก่งคน

Update : 2 พฤศจิกายน 2561

ผู้นำพลังบวกกับการบริหารทีมงานขาย

ช่วง หลักการโค้ช
Update : 2 พฤศจิกายน 2561

ช่วง หลักการโค้ช

Update : 2 พฤศจิกายน 2561