คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

ช่วง การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
Update : 27 มิถุนายน 2562

ผู้นำพลังบวกกับการบริหารทีมงานขาย

ช่วง เก่งคน
Update : 2 พฤศจิกายน 2561

ผู้นำพลังบวกกับการบริหารทีมงานขาย

ช่วง หลักการโค้ช
Update : 2 พฤศจิกายน 2561