หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร ทำยังไง ให้ลดอาการเหนื่อย เบื่อ และไม่อยากทำงาน

ช่วง ตัวอย่างการสอน
Update : 8 สิงหาคม 2561

ช่วง ตัวอย่างการสอน

Update : 8 สิงหาคม 2561