หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ณธชญ พุ่มพฤกษี / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ณธชญ พุ่มพฤกษี

Powerful Game Coaching Process
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part1]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Powerful Game Coaching
Update : 21 สิงหาคม 2562

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Powerful Game Coaching

Update : 21 สิงหาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part2]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Powerful Game Coaching
Update : 16 สิงหาคม 2562

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Powerful Game Coaching

Update : 16 สิงหาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ช่วง กิจกรรมในคลาส
Update : 21 มีนาคม 2562

ช่วง กิจกรรมในคลาส

Update : 21 มีนาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ช่วง แนะนำแนวทางการฝึกอบรม
Update : 20 มีนาคม 2562

ช่วง แนะนำแนวทางการฝึกอบรม

Update : 20 มีนาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในการทำงาน

ช่วง การเอาชนะหลุมพรางด้วยตนเอง
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง การเอาชนะหลุมพรางด้วยตนเอง

Update : 23 กรกฎาคม 2561