หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม