หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Leadership within you

ช่วง ICE BREAKING!
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Leadership within you

ช่วง สำรวจแนวความคิด
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Leadership within you

ช่วง ภาวะผู้นำในตัวเรา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

คำค้นหายอดฮิต  นักขายkaizenKPIทัศนคติเชิงบวกLeanการโค้ชTeamworkพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน