หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO Preview Micro Learning

ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 336 ครั้ง

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 390 ครั้ง

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 231 ครั้ง

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 508 ครั้ง

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร   ดู 898 ครั้ง

VDO กิจกรรมต่างๆที่ใช้ประกอบหลักสูตร (Tooling) & ถามตอบ (FAQ)

VDO ตัวอย่างการอบรม

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมของเอ็นเทรนนิ่ง
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนวทางการฝึกอบรมของเอ็นเทรนนิ่ง

Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง สิ่งที่เราคาดหวังจากผู้อื่นเกิดจากอะไร?
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง สิ่งที่เราคาดหวังจากผู้อื่นเกิดจากอะไร?

Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง สำรวจแนวความคิดด้วยคำถามสร้างพลัง
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง สำรวจแนวความคิดด้วยคำถามสร้างพลัง

Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง ภาพลักษ์องค์กรในฝันของคุณ
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง ภาพลักษ์องค์กรในฝันของคุณ

Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง อุปนิสัยและวงจรพฤติกรรม
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง อุปนิสัยและวงจรพฤติกรรม

Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง เนื้อหาและกรณีศึกษา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง เนื้อหาและกรณีศึกษา

Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง ช่วงถาม-ตอบใน Class
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง ช่วงถาม-ตอบใน Class

Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างจิตสำนึกรักษ์ให้องค์กร

ช่วง แนะนำการสอน
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ช่วง แนะนำการสอน

Update : 23 กรกฎาคม 2561