คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ นธชญ พุ่มพฤกษี

Powerful Game Coaching Process
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

การทำงานเป็นทีม

ช่วง กิจกรรม : เกมเดาะลูกโป่ง
Update : 23 พฤศจิกายน 2563

การทำงานเป็นทีม

ช่วง กิจกรรม : เกมย้ายภูเขา
Update : 23 พฤศจิกายน 2563

แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part1]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Powerful Game Coaching
Update : 21 สิงหาคม 2562

แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part2]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Powerful Game Coaching
Update : 16 สิงหาคม 2562

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ช่วง กิจกรรมในคลาส
Update : 21 มีนาคม 2562

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ช่วง แนะนำแนวทางการฝึกอบรม
Update : 20 มีนาคม 2562

สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในการทำงาน

ช่วง การเอาชนะหลุมพรางด้วยตนเอง
Update : 23 กรกฎาคม 2561