หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop