หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Lean Management

ช่วง ช่วงเนื้อหา
Update : 2 สิงหาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Systems Problem Solving

ช่วง ช่วงเนื้อหา
Update : 2 สิงหาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Systems Thinking

ช่วง ช่วงเนื้อหา
Update : 2 สิงหาคม 2561

คำค้นหายอดฮิต  นักขายkaizenKPIทัศนคติเชิงบวกLeanการโค้ชTeamworkพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน