หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / ดร.วันทนา ปทุมอนันต์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO อธิบาย Course Outline

VDO ตัวอย่างการอบรม

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

ช่วง เนื้อหา
Update : 3 กันยายน 2562

ช่วง เนื้อหา

Update : 3 กันยายน 2562