หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

Coach & Professional Trainer
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง คำถามแลกเปลี่ยนความคิด [p.2/2]
Update : 2 สิงหาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง คำถามแลกเปลี่ยนความคิด [p.1/2]
Update : 2 สิงหาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ช่วง ทดสอบความคิดเห็นของคุณต่อความหมายต่างๆ
Update : 2 สิงหาคม 2561

คำค้นหายอดฮิต  นักขายkaizenKPIทัศนคติเชิงบวกLeanการโค้ชTeamworkพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน