หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop