หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม

Trainer and Coach
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)