หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)