หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ อัครินทร์ ภูทองกลม

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตให้องค์กร
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

ช่วง Concept การเรียนรู้
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วง Concept การเรียนรู้

Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

ช่วง Teamwork Conceptual
Update : 31 สิงหาคม 2561

ช่วง Teamwork Conceptual

Update : 31 สิงหาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

ช่วง แนะนำแนวทางการฝึกอบรม
Update : 31 สิงหาคม 2561

ช่วง แนะนำแนวทางการฝึกอบรม

Update : 31 สิงหาคม 2561