หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part1]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Facilitative Coaching
Update : 15 สิงหาคม 2562

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Facilitative Coaching

Update : 15 สิงหาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part2]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Facilitative Coaching
Update : 15 สิงหาคม 2562

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Facilitative Coaching

Update : 15 สิงหาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ

ช่วง เนื้อหา
Update : 10 กรกฎาคม 2562

ช่วง เนื้อหา

Update : 10 กรกฎาคม 2562