หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์ / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Service ด้วยหัวใจ ปรับลุคใหม่ด้วย SMART

ช่วง เนื้อหา
Update : 1 เมษายน 2562

ช่วง เนื้อหา

Update : 1 เมษายน 2562