คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

VDO ตัวอย่างการอบรม

Service ด้วยหัวใจ ปรับลุคใหม่ด้วย SMART

ช่วง เนื้อหา
Update : 1 เมษายน 2562

VDO Preview Micro Learning

ผู้จัดการมือทองสร้างหัวใจบริการ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์   ดู 1050 ครั้ง