หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ เอกกร บุญธนะสิน / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO อธิบาย Course Outline

VDO Preview Micro Learning

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 242 ครั้ง

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 306 ครั้ง

สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 676 ครั้ง

VDO กิจกรรมต่างๆที่ใช้ประกอบหลักสูตร (Tooling) & ถามตอบ (FAQ)

VDO ตัวอย่างการอบรม

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง Metahor เรื่องเล่า หมวดวิชา NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

ช่วง Metahor เรื่องเล่า หมวดวิชา NLP

Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง แม่แบบการสื่อสาร NLP ep.2
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

ช่วง แม่แบบการสื่อสาร NLP ep.2

Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง Team Building Incantation คาถาเรียกพลัง NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

ช่วง Team Building Incantation คาถาเรียกพลัง NLP

Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง AT Cause ความคิดผู้ชนะ ใช้เรื่องเล่าก่อนเข้าสู่หัวข้อ
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

ช่วง AT Cause ความคิดผู้ชนะ ใช้เรื่องเล่าก่อนเข้าสู่หัวข้อ

Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง แม่แบบการสื่อสาร NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

ช่วง แม่แบบการสื่อสาร NLP

Update : 6 พฤศจิกายน 2562