คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

ผู้นำ Growth Mindset สร้างผลงาน พัฒนาทีม

ช่วง เนื้อหา
Update : 13 มิถุนายน 2566

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง Metahor เรื่องเล่า หมวดวิชา NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง แม่แบบการสื่อสาร NLP ep.2
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง Team Building Incantation คาถาเรียกพลัง NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง AT Cause ความคิดผู้ชนะ ใช้เรื่องเล่าก่อนเข้าสู่หัวข้อ
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง แม่แบบการสื่อสาร NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

VDO Preview Micro Learning

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 840 ครั้ง

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 753 ครั้ง

สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 1631 ครั้ง