คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
อาจารย์ เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง Metahor เรื่องเล่า หมวดวิชา NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง แม่แบบการสื่อสาร NLP ep.2
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง Team Building Incantation คาถาเรียกพลัง NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง AT Cause ความคิดผู้ชนะ ใช้เรื่องเล่าก่อนเข้าสู่หัวข้อ
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

แนวทางการอบรมด้วย NLP Coaching

ช่วง แม่แบบการสื่อสาร NLP
Update : 6 พฤศจิกายน 2562

VDO Preview Micro Learning

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 553 ครั้ง

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 502 ครั้ง

สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  เอกกร บุญธนะสิน   ดู 1173 ครั้ง