หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง / คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรม

คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part1]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Brain Based Coaching
Update : 15 สิงหาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part2]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Brain Based Coaching
Update : 15 สิงหาคม 2562

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Whole Brain Coaching

ช่วง 4F for Servive คืออะไร ?
Update : 4 ตุลาคม 2561

ตัวอย่างการอบรมหลักสูตร Whole Brain Coaching

ช่วง เซลล์ประสาท (Neuron) คืออะไร?

คำค้นหายอดฮิต  นักขายkaizenKPIทัศนคติเชิงบวกLeanการโค้ชTeamworkพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน