คลิปวิดีโอตัวอย่างการอบรม
นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

VDO ตัวอย่างการอบรม

แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part1]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Brain Based Coaching
Update : 15 สิงหาคม 2562

แนวทางการอบรม 4 รูปแบบของสถาบัน [Part2]

ช่วง แนวทางการฝึกอบรม Brain Based Coaching
Update : 15 สิงหาคม 2562

Whole Brain Coaching

ช่วง 4F for Servive คืออะไร ?
Update : 4 ตุลาคม 2561

Whole Brain Coaching

ช่วง เซลล์ประสาท (Neuron) คืออะไร?
Update : 4 ตุลาคม 2561

Whole Brain Coaching

ช่วง Triune Brain คืออะไร?
Update : 4 ตุลาคม 2561

สร้างแรงจูงใจ ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

ช่วง สำรวจทัศนคติเชิงบวกของเรา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างแรงจูงใจ ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

ช่วง ความหมายของทัศนคติเชิงบวก
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างแรงจูงใจ ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

ช่วง ทัศนคติเชิงบวกทำให้เรามีความสุข?
Update : 23 กรกฎาคม 2561

สร้างแรงจูงใจ ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

ช่วง หลุมพรางทางความคิดของตัวเรา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

หลักสูตรสร้างแรงจูงใจ ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

ช่วง พลิกความคิด ชีวิตเป็นบวก
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ของ อาจารย์ โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

ช่วง สมองกับการทำงาน
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ของ อาจารย์ โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

ช่วง ช่วงเนื้อหา
Update : 23 กรกฎาคม 2561

ของ อาจารย์ โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

ช่วง ช่วงกิจกรรมและ Roleplay
Update : 23 กรกฎาคม 2561